Menighedsrådets udvalg


Aktivitetsudvalg
Glennie Qvist, formand
Rikke Nilsson
Gerda Iversen
Hanne E. Schmidt, sognepræst
Esben Nordborg Møller, organist
Ellice Rasmussen, kirketjener
Karin Krause, PR-medarbejder 

Kommunikations- og IT-udvalg
Hanne E. Schmidt, sognepræst
Rikke Nilsson
Karin Krause, PR-medarbejder 
 

Økonomiudvalg
Naima Simring, formand
Børge Vestergaard, konstitueret formand for Menighedsrådet
Hanne E. Schmidt, sognepræst
Anne-Lise Nielsen


Kirke- og kirkegårdsudvalg
Helle Olsen
Rikke Nilsson
Børge Vestergaard, konstitueret formand for Menighedsrådet


Valgudvalg
Naima Simring, formand
Børge Vestergaard, konstitueret formand for Menighedsrådet

 

Opdateret efter seneste menighedsrådsmøde september 2023.