Menighedsrådets udvalg


Aktivitetsudvalg
Glennie Qvist, formand
Gerda Iversen
Hanne E. Schmidt, sognepræst
Christina I. Wandel, sognepræst
Esben Nordborg Møller, organist
Ellice Rasmussen, kirketjener
Karin Krause, PR-medarbejder 

Kommunikations- og IT-udvalg
Hanne E. Schmidt, sognepræst
Christina I. Wandel, sognepræst
Niels K. Nielsen, kasserer
Karin Krause, PR-medarbejder 
 

Valgudvalg
Naima Simring, formand
Børge Vestergaard

Økonomiudvalg

Niels K. Nielsen, kasserer, formand
Naima Simring
Børge Vestergaard
Hanne E. Schmidt, sognepræst
Medarbejder fra regnskabskontoret


Kirke- og kirkegårdsudvalg
Steen Pedersen, formand
Christina I. Wandel, sognepræst
Jannie L. Hansen, graver
Børge Vestergaard
Michael Duncan-Bendix


 

Opdateret efter seneste menighedsrådsmøde oktober 2023.