Krav til konfirmation

Der kræves tre ting for, at dit barn kan blive konfirmeret:

Barnet skal være døbt. Er barnet ikke døbt, kan man blive det efter aftale med en af præsterne.

Barnet skal deltage i konfirmationsforberedelse. Undervisningen foregår fra sensommer og frem til konfirmation i foråret. Den vil som udgangspunkt ligge på en fast ugedag. I foråret kan det ske, at enkelte undervisningsgange bliver rykket til en lørdag. Der er mødepligt til al undervisning. 

Barnet skal deltage i mindst 8 gudstjenester i løbet af konfirmationsforberedelsen. De fleste skal være hos barnets konfirmationspræst.
 

Hvor skal mit barn konfirmeres?

Din bopælsadresse afgør, hvilket sogn du hører til, og hvor barnet skal konfirmeres. Se, hvilket sogn du/I tilhører på sogn.dk


Øvrige retningslinjer

Konfirmanden må maksimalt have ni gæster med i kirke

Den kirkelige handling varer ca. 45 minutter.

Der er afsat ca. 30 minutter til at fotografere og lykønske ude foran kirken.