Konfirmation

Indskrivning til 2026

1. januar 2025 åbner tilmelding til konfirmation i foråret 2026.

Tilmelding foregår med NemID eller MitID.

Efter jeres tilmelding får I via e-Boks en formular, hvor I kan ønske dato og kirke - ikke tidspunkt og præst.  Vi bestræber os på at opfylde jeres ønsker, men vi kan først garantere en bestemt dag eller kirke, når tilmeldingsfristen er udløbet.


Krav til konfirmation
Der kræves tre ting for, at dit barn kan blive konfirmeret.

    • Barnet skal være døbt - Er barnet ikke døbt, kan man blive det efter aftale med en af præsterne.
    • Barnet skal deltage i konfirmationsforberedelse. Undervisningen foregår fra sensommer og frem til konfirmation i foråret. Den vil som udgangspunkt ligge på en fast ugedag. I foråret kan det ske, at enkelte undervisningsgange bliver rykket til en lørdag. Man har mødepligt til al undervisning. 
    • Barnet skal deltage i mindst 8 gudstjenester i løbet af konfirmationsforberedelsen. De fleste skal være hos barnets konfirmationspræst.

 

Hvor skal mit barn konfirmeres?
Din bopælsadresse afgør, hvilket sogn du hører til, og hvor barnet skal konfirmeres. Se, hvilket sogn du/I tilhører www.sogn.dk


Konfirmationsdatoer i 2025
Efter godkendt tilmelding vil forældrene blive kontaktet af Jersie Kirke med henblik på valg af dato for jeres barns konfirmation.

Foråret 2025
Uglegårdsskolen og øvrige skoler: 16. maj, 17. maj, 29. maj, 30. maj eller 31. maj​
Jersie Privatskole: 7. juni​
Sydkystens Privatskole: 10. maj
Beboere i Kr. Skensved kan bliver konfirmeret samme dag, som Sydkystens eller Jersie Privateskole klokken 13:00. 

 

Vigtig information til konfirmanden og familie
Hvis barnet vil konfirmeres, er der en række retningslinjer og forhold, som man skal vide:

1) Som konfirmand må man maksimalt have ni gæster til stede.
2) Den kirkelige handling varer ca. 45 minutter.
3) Der er afsat ca. 30 minutter til at fotografere og lykønske ude foran kirken.

Vi glæder os til at konfirmere dit/jeres barn.

Mange hilsener

Hanne E. Schmidt, sognepræst
Christina Inéz Wandel, kirkebogsførende sognepræst