Navneændring | www.jersie-skensved.dk

Navneændring

Du kan søge om at få dit navn ændret på blanketten "Navneændring" og dette gøres på www.borger.dk

At søge om navneændring koster et gebyr på ca. 500,00 kr.
For navneændring for en hel husstand skal man dog kun af med ét gebyr. Ved anmodning om navneændring i forbindelse med vielse, bortfalder gebyret.

Reglerne for navne og en liste over godkendte drenge- og pigenavne finder man på Familiestyrelsens hjemmeside.

 

Ophavsret: