Menighedsrådsmødereferat 8.02.18.pdf | www.jersie-skensved.dk